เชลโล siserveir เชลโล cello ร่น GCL15เครื่องดนตรีเชลโล ขนาด 1/2 สีดำ

เชลโล siserveir เชลโล cello ร่น GCL15เครื่องดนตรีเชลโล ขนาด 1/2 สีดำเรียนเชลโล่ใช้รุ่นนี้ - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่

เชลโล siserveir เชลโล cello ร่น GCL15เครื่องดนตรีเชลโล ขนาด 1/2 สีดำเรียนเชลโล่ใช้รุ่นนี้
รหัสสินค้า: 002671
ราคา: 8,900.00 บาท
รายละเอียด:เชลโล่ siserveir ร่น GCL15 ขนาด 1/2 สีดำ

ซื้อเงินสดลดเหลือ8800

ซิ้อ 19 ตัวแถมฟรี 1 ตัว

 

 

ร้านจีอายมิวสิค

12 อินทามระ 30 ถ.สุทธิสาร เขตดินแดง  แขวงดินแดง กทม.10400

โทร : 086-553-6599

แฟกซ์ : 02-691-7798

เชลโล siserveir เชลโล cello ร่น GCL15เครื่องดนตรีเชลโล ขนาด 1/2 สีดำเรียนเชลโล่ใช้รุ่นนี้ - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่

โบว์แชลโล SiserverCello Wooden Bow -Brazilwood stick(round ใช้สอนเชลโลได้

โบว์แชลโล SiserverCello Wooden Bow -Brazilwood stick(round ใช้สอนเชลโลได้ - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่
โบว์แชลโล SiserverCello Wooden Bow -Brazilwood stick(round ใช้สอนเชลโลได้
รหัสสินค้า: 003117
ราคา: 899.00 บาท

รายละเอียด:SiserverCello Wooden Bow -Brazilwood stick(round

Promotion พิเศษ ซื้อครับ 90 ชิ้น แถมฟรี 10 ชิ้น

เชลโล่ siserveir ร่น GCL15 เซโล่ ขนาด 1/4

เชลโล่ siserveir ร่น GCL15 เซโล่ ขนาด 1/4 สีดำ ราคาเชลโล่ 8800การเล่นเชลโลจะง่าย - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่
เชลโล่ siserveir ร่น GCL15 เซโล่ ขนาด 1/4 สีดำ ราคาเชลโล่ 8800การเล่นเชลโลจะง่าย - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่

เชลโล่ siserveir ร่น GCL15 เซโล่ ขนาด 1/4 สีดำ ราคาเชลโล่ 8800การเล่นเชลโลจะง่าย
รหัสสินค้า: 002670
ราคา: 8,900.00 บาท

รายละเอียด:เชลโล่ siserveir ร่น GCL15 ขนาด 1/4 สีดำ

ซื้อเงินสดลดเหลือ8800

ซิ้อ 19 ตัวแถมฟรี 1 ตัว

 

ร้านจีอายมิวสิค

12 อินทามระ 30 ถ.สุทธิสาร เขตดินแดง แขวงดินแดง กทม. 10400

โทร : 086-553-6599

แฟกซ์ : 02-691-7798

เชลโล่ siserveir ร่น GCL15 ขนาด 3/4 สีดำ วงซิมโฟนีออร์เคสตร้า

เชลโล่ siserveir ร่น GCL15 ขนาด 3/4 สีดำ วงซิมโฟนีออร์เคสตร้าใช้กัน ราคาเชลโล่ 8800 - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่
เชลโล่ siserveir ร่น GCL15 ขนาด 3/4 สีดำ วงซิมโฟนีออร์เคสตร้าใช้กัน ราคาเชลโล่ 8800 - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่

เชลโล่ siserveir ร่น GCL15 ขนาด 3/4 สีดำ วงซิมโฟนีออร์เคสตร้าใช้กัน ราคาเชลโล่ 8800
รหัสสินค้า: 002669
ราคา: 8,900.00 บาท
รายละเอียด:เชลโล่ siserveir ร่น GCL15 ขนาด 3/4 สีดำ

ซื้อเงินสดลดเหลือ8800

ซิ้อ 19 ตัวแถมฟรี 1ตัว

ร้านจีอายมิวสิค

12 อินทามระ 30  ถ.สุทธิสาร เขตดินแดง แขวงดินแดง กทม. 10400

โทร : 086-553-6599

แฟกซ์ : 02-691-7798

เชลโล่ siserveir เซลโล ร่น GCL16 ขายเชลโล่ขนาด 3/4 สีขาว

เชลโล่ siserveir เซลโล ร่น GCL16 ขายเชลโล่ขนาด 3/4 สีขาว ราคาcello 8800 - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่
เชลโล่ siserveir เซลโล ร่น GCL16 ขายเชลโล่ขนาด 3/4 สีขาว ราคาcello 8800 - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่
เชลโล่ siserveir เซลโล ร่น GCL16 ขายเชลโล่ขนาด 3/4 สีขาว ราคาcello 8800 - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่
เชลโล่ siserveir เซลโล ร่น GCL16 ขายเชลโล่ขนาด 3/4 สีขาว ราคาcello 8800 - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่

 ราคาcello 8800
รหัสสินค้า: 002668
ราคา: 8,900.00 บาท
รายละเอียด:เชลโล่ siserveir ร่น GCL16 ขนาด 3/4 สีขาว

ซื้อเงินสดลดเหลือ8800

ซิ้อ 19 ตัวแถมฟรี 1 ตัว

ร้านจีอายมิวสิค

12 อินทามระ 30 ถ.สุทธิสาร เขตดินแดง  แขวงดินแดง กทม. 10400

โทร : 086-553-6599

แฟกซ์ : 02-691-7798

เครื่องดนตรีสากล เครื่องสายเชลโล่ siserveir ขายcello ร่น GCL16 ขนาด 1/2 สีขาว

เครื่องดนตรีสากล เครื่องสายเชลโล่ siserveir ขายcello ร่น GCL16 ขนาด 1/2 สีขาว - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่
เครื่องดนตรีสากล เครื่องสายเชลโล่ siserveir ขายcello ร่น GCL16 ขนาด 1/2 สีขาว - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่
เครื่องดนตรีสากล เครื่องสายเชลโล่ siserveir ขายcello ร่น GCL16 ขนาด 1/2 สีขาว - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่
เครื่องดนตรีสากล เครื่องสายเชลโล่ siserveir ขายcello ร่น GCL16 ขนาด 1/2 สีขาว - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่

เครื่องดนตรีสากล เครื่องสายเชลโล่ siserveir ขายcello ร่น GCL16 ขนาด 1/2 สีขาว
รหัสสินค้า: 002667
ราคา: 8,900.00 บาท

รายละเอียด:เชลโล่ siserveir ร่น GCL16 ขนาด 1/2 สีขาว

ซื้อเงินสดลดเหลือ8800

ซิ้อ 19 ตัวแถมฟรี 1 ตัว

ร้านจีอายมิวสิค

12 อินทามระ 30  ถ.สุทธิสาร เขตดินแดง แขวงดินแดง  กทม.  10400

โทร: 086-553-6599

แฟกซ์ : 02-691-7798

ดนตรีสากลเครื่องสายเชลโล่ siserveir เชโล ร่น GCL16 เชโล่ขนาด 1/4

ดนตรีสากลเครื่องสายเชลโล่ siserveir เชโล ร่น GCL16 เชโล่ขนาด 1/4 สีขาวใช้เล่นวงดนตรี trioได้ - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่
 
 
ดนตรีสากลเครื่องสายเชลโล่ siserveir เชโล ร่น GCL16 เชโล่ขนาด 1/4 สีขาวใช้เล่นวงดนตรี trioได้ - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่
 
 
ดนตรีสากลเครื่องสายเชลโล่ siserveir เชโล ร่น GCL16 เชโล่ขนาด 1/4 สีขาวใช้เล่นวงดนตรี trioได้ - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่
 
 
ดนตรีสากลเครื่องสายเชลโล่ siserveir เชโล ร่น GCL16 เชโล่ขนาด 1/4 สีขาวใช้เล่นวงดนตรี trioได้ - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่
 
 

ดนตรีสากลเครื่องสายเชลโล่ siserveir เชโล ร่น GCL16 เชโล่ขนาด 1/4 สีขาวใช้เล่นวงดนตรี trioได้
รหัสสินค้า: 002666
ราคาปกติ 8,900.00 บาท
ราคาพิเศษ 8,800.00 บาท
ประหยัด 100.00 บาท
 

รายละเอียด:เชลโล่ siserveir ร่น GCL16 ขนาด 1/4 สีขาว

ซื้อเงินสดลดเหลือ8800

ซิ้อ 19 ตัวแถมฟรี 1 ตัว

ร้านจีอายมิวสิค

12 อินทามระ 30  ถ.สุทธิสาร เขตดินแดง แขวงดินแดง  กทม.  10400

โทร: 086-553-6599

 

เชลโล่ Siserveir เชลโล cello รุ่น GCL 15 Black Colorเครื่องดนตรีเชลโล ขนาด 4/4

เชลโล่ Siserveir เชลโล cello รุ่น GCL 15 Black Colorเครื่องดนตรีเชลโล ขนาด 4/4 - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่
เชลโล่ Siserveir เชลโล cello รุ่น GCL 15 Black Colorเครื่องดนตรีเชลโล ขนาด 4/4 - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่
เชลโล่ Siserveir เชลโล cello รุ่น GCL 15 Black Colorเครื่องดนตรีเชลโล ขนาด 4/4 - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่
เชลโล่ Siserveir เชลโล cello รุ่น GCL 15 Black Colorเครื่องดนตรีเชลโล ขนาด 4/4 - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่
เชลโล่ Siserveir เชลโล cello รุ่น GCL 15 Black Colorเครื่องดนตรีเชลโล ขนาด 4/4 - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่

เชลโล่ Siserveir เชลโล cello รุ่น GCL 15 Black Colorเครื่องดนตรีเชลโล ขนาด 4/4
รหัสสินค้า: 002454
ราคา: 8,900.00 บาท
รายละเอียด:เชลโล่ Siserveir รุ่น  GCL 15  Black Color ขนาด 4/4
คุณภาพดีเยี่ยม

รายละเอียด

ซิ้อ 19 ตัวแถมฟรี 1 ตัว

 

Top:Plywood
Back:Plywood
Scroll:Maple
Fingerboard:Pear Wood
Jujube wood Parts
 ซื้อเงินสดลดเหลือ

4/4: ราคา 8800 บาท
3/4: ราคา 8800 บาท
2/4: ราคา 8700 บาท
1/4: ราคา 8700 บาท
1/8-1/12: ราคา 8750 บาท

 

โทร 02-2757279 , 02-6917798 , 083-7529666

12 อินทามระ30 ดินแดง ถ.สุทธิสาร

รถเมล์สายที่ผ่าน 54 , 74 , 204 , 117 , หรือ รถไฟใต้ดิน และ BTS

http://www.geyemusic.com

 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: http://www.geyemusic.com

เชลโล่ Siserveir รุ่น GCL 16 White Color ขนาด 4/4

เชลโล่ Siserveir รุ่น GCL 16 White Color ขนาด 4/4เรียนเชลโล่ต้องใช้รุ่นนี้ cello ราคา 8800 - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่
เชลโล่ Siserveir รุ่น GCL 16 White Color ขนาด 4/4เรียนเชลโล่ต้องใช้รุ่นนี้ cello ราคา 8800 - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่
เชลโล่ Siserveir รุ่น GCL 16 White Color ขนาด 4/4เรียนเชลโล่ต้องใช้รุ่นนี้ cello ราคา 8800 - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่
เชลโล่ Siserveir รุ่น GCL 16 White Color ขนาด 4/4เรียนเชลโล่ต้องใช้รุ่นนี้ cello ราคา 8800 - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่

เชลโล่ Siserveir รุ่น GCL 16 White Color ขนาด 4/4เรียนเชลโล่ต้องใช้รุ่นนี้ cello ราคา 8800
รหัสสินค้า: 002455
ราคาปกติ 8,900.00 บาท
ราคาพิเศษ 8,800.00 บาท
ประหยัด 100.00 บาท
รายละเอียด:เชลโล่ Siserveir รุ่น  GCL 16 White Color ขนาด 4/4

คุณภาพดีเยี่ยม

รายละเอียด

 

 

Top:Plywood
Back:Plywood
Scroll:Maple
Fingerboard:Pear Wood
Jujube wood Parts
 

4/4:  ราคา 8800 บาท

3/4: ราคา 8800 บาท
2/4: ราคา 8800 บาท
1/4: ราคา 8800 บาท
1/8-1/12: ราคา 8780 บาท
โทร 02-2757279 , 02-6917798 , 083-7529666

12 อินทามระ30 ดินแดง ถ.สุทธิสาร

รถเมล์สายที่ผ่าน 54 , 74 , 204 , 117 , หรือ รถไฟใต้ดิน และ BTS

http://www.geyemusic.com

เชลโล่คือเครื่องดนตรีคล้ายไวโอลิน Siserveir ขายcelloรุ่น GCL01

เชลโล่คือเครื่องดนตรีคล้ายไวโอลิน Siserveir ขายcelloรุ่น GCL01เชโล ขนาด 4/4วงstring quartetใช้ได้ - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่

เชลโล่คือเครื่องดนตรีคล้ายไวโอลิน Siserveir ขายcelloรุ่น GCL01เชโล ขนาด 4/4วงstring quartetใช้ได้
รหัสสินค้า: 002453
ราคา: 8,900.00 บาท
รายละเอียด:เชลโล่ รุ่น  GCL01ขนาด 4/4
คุณภาพดีเยี่ยม

รายละเอียด

ซิ้อ 19 ตัวแถมฟรี 1 ตัว

 

Top:Plywood
Back:Plywood
Scroll:Maple
Fingerboard:Pear Wood
Jujube wood Parts
 ซื้อเงินสดลดเหลือ

4/4: ราคา 8825 บาท
3/4: ราคา 8825 บาท
2/4: ราคา 8540 บาท
1/4: ราคา 8540 บาท
1/8-1/12:ราคา 8540 บาท

โทร 02-2757279 , 02-6917798 , 083-7529666

12 อินทามระ30 ดินแดง ถ.สุทธิสาร

รถเมล์สายที่ผ่าน 54 , 74 , 204 , 117 , หรือ รถไฟใต้ดิน และ BTS

http://www.geyemusic.com

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: http://www.geyemusic.com
น้ำหนัก : 12000 กรัม
ขนาด [กว้าง x ยาว x สูง] : 134 x 35 x 50 ซม.
เชลโล่คือเครื่องดนตรีคล้ายไวโอลิน Siserveir ขายcelloรุ่น GCL01เชโล ขนาด 4/4วงstring quartetใช้ได้ - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่
เชลโล่คือเครื่องดนตรีคล้ายไวโอลิน Siserveir ขายcelloรุ่น GCL01เชโล ขนาด 4/4วงstring quartetใช้ได้ - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่
เชลโล่คือเครื่องดนตรีคล้ายไวโอลิน Siserveir ขายcelloรุ่น GCL01เชโล ขนาด 4/4วงstring quartetใช้ได้ - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่
เชลโล่คือเครื่องดนตรีคล้ายไวโอลิน Siserveir ขายcelloรุ่น GCL01เชโล ขนาด 4/4วงstring quartetใช้ได้ - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่